Aanmelden

 

Aanmelden voor logeeropvang en/of dagbesteding bij de Deelderij kan op verschillende manieren.

 

 

Persoonsgebonden budget (pgb)

Op basis van een indicatie voor logeeropvang en/of dagbesteding met ondersteunende begeleiding kan er zelf een dagbestedingsplek of logeerweekend worden ingekocht. In dat geval heeft de Deelderij een individuele overeenkomst met de pgb-houder. We kunnen u adviseren over het aanvragen van een pgb. Een pgb dient u echter altijd zelf aan te vragen. 

 

 

Zorg in natura via gemeenten/wijk- of sociale teams (jeugdwet/WMO)

De Deelderij is aangesloten bij stichting Boer En Zorg In Noord Nederland (BEZINN). Dit betekent dat we met alle gemeentes in de provincie Groningen en Drenthe een contract hebben. Een indicatie van de gemeente is dan voldoende om je aan te melden bij de Deelderij. 

 

 

Na de aanmelding zullen we met alle betrokkenen in gesprek gaan om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. 

 

Heeft u hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op.

 


Vraag vrijblijvend naar informatie