Logeren

De logeeropvang zal zich richten op de groep kinderen/jongeren in de leeftijd vanaf 10 jaar. Hierbij biedt de Deelderij weekendopvang voor kinderen/jongeren die om verschillende redenen een weekend uit logeren gaan. Enerzijds kan dit zijn om het gezin verlichting te bieden, een vorm van respijtzorg. Hierdoor kan het gezin even de tijd krijgen om bij te komen. Anderzijds kan een logeerweekend worden ingezet om het kind/ de jongere rust te bieden van de thuissituatie. Het logeren wordt dan ingezet om de jongere rust te geven om even op adem te komen. Hierbij kan worden gedacht aan een deelnemer die in de thuissituatie veel mantelzorg levert.


Een weekend logeren op de Deelderij zal in het teken staan van rust, structuur en natuur. Activiteiten zullen zich richten op sport, creativiteit en natuur. Daarnaast kan er geholpen worden met bezigheden op de camping. 


Vraag vrijblijvend naar informatie